Informace a práva, které získáme ze sociální sítě Facebook a jak jsou použity

Vaše základní informace

 • Zahrnuje vaše jméno, profilový obrázek, pohlaví, sítě, ID uživatele, seznam přátel a všechny další informace, které jste nastavili jako veřejné.

Vaše e-mailová adresa

 • Vaše e-mailová adresa je potřeba v rámci přihlášení a usnadňuje vyplnění rezervačního formuláře.
 • Emailová adresa není nikde zveřejněna a není ani poskytována třetím stranám.

Datum vašeho narození

 • Datum vašeho narození je požadováno pouze k ověření plnoletosti.

Přidávat příspěvky vaším jménem

 • Poskytnutí oprávnění pro přidávání příspěvků vaším jménem slouží k umožnění přidávat komentáře a označovat co se vám líbí.
 • Toto oprávnění nebude nikdy využito jiným způsobem.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje

 • Při registraci k webovým stránkám Tobaco Music Bar budete požádáni o zadání přihlašovacích údajů.
 • Přihlašovací údaje (e­mailová adresa a heslo) používaná k přihlášení jsou součástí sociální sítě Facebook.
 • Přihlášení vám umožňuje využívat služby jako je komentování příspěvků, ale také usnadní vyplnění rezervačního formuláře.

Používání informací

 • Informace, které od vás získáme, používáme pouze k zlepšení interakce s webovými stránky a usnadnění vylnění formulářů.
 • Vaše údaje můžeme také využít k tomu, abychom vás informovali o nadcházejících událostech, změnách, anebo jen abychom vám popřáli, třeba do nového roku.
 • Seznamy našich uživatelů neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám.

Vaše rozhodnutí

 • Zasílání emailů z našich webových stránek můžete ukončit dle pokynů uvedených v každém emailu, který obdržíte.

Právní podmínky a podmínky použití

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme pozornost. Při vaší návštěvě nezískáváme žádné informace, vyjma IP adresy, a vámi poskytnutými informacemi ze sociální sítě Facebook. Tyto informace využíváme pouze pro zlepšení vaší interakce s webovými stránky a k rozesílání informací týkajících se výhradně našeho zaměření. Informace nikomu nepředáme ani neprodáme. Nepoužíváme cookies pro žádný účel. Jestliže nám poskytnete některé své identifikační nebo kontaktní údaje (jméno, telefon nebo e-mailová adresa), nespojujeme je s IP adresou. Údaje, které nám poskytujete v rámci rezervací či objednávek jsou použity pouze pro účely vyřízení vašeho požadavku a informování o jeho stavu.

Odpovědnost

Tobaco Music Bar, ani žádný zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v textech a dokumentech na tomto serveru. Tyto informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, jejich používání je jen na vlastní riziko. Správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů není nijak garantována. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky a materiály třetích stran. Za jejich obsah Tobaco Music Bar nenese žádnou odpovědnost a tyto odkazy ani nijak nemonitoruje. Tobaco Music Bar nezodpovídá za žádnou škodu či ušlé zisky, které mohly vzniknout použitím tohoto webu. Údaje na těchto stránkách se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek do budoucna. Údaje týkající se nabídky a cen, jsou platné tak, jak jsou aktuálně na webových stránkách zveřejněny.

Daň z přidané hodnoty

Jsme plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny na těchto stránkách jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v sazbách dle platných právních předpisů. Vyúčtování je uvedeno na účtence, kterou zákazník obdrží při úhradě.

Ochrana autorských práv

Tyto webové stránky jsou autorským dílem. Žádná jeho část, nesmí být v celku ani v části kopírována, není-li uvedeno jinak. Grafická podoba je autorským dílem Savier.cz a v důsledku toho požívá právní ochranu. Nikdo není bez licence udělené autorem díla oprávněn vybudovat webovou stránku za použití části, nebo celku tohoto webu bez předchozího písemného souhlasu autora.